الکسا

صفحه اصلی سرقت چیست؟

مصادیق سرقت:

 1. سرقت های موجب حد
 2. سرقت های تعزیری و جرایم مرتبط با آن

مشاوره تخصصی در زمینه کیفری با وکلای کردار نیک

جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید: 88931969-021 ، 88943662-021


تعریف:

سرقت عبارت است از ربودن مال غیر بدون اطلاع و رضایت.

نکته:

 • رقت تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مذکوردارای مالیت می باشند.

مصادیق این جرم:

 1. استفاده غیر مجاز از آب، برق،تلفن و گاز.
 2. ربایش انسان به قصد سرقت اموال او.
 3. ربودن انسان به دلیل لباسها و اجناس همراه او.
 4. ربودن اعضای جداشده از بدن انشان
 5. ربودن اعضای بدن انسان که هنوز در بدن اوست.

مهم:

 • اگر عین مال متعلق به متهم باشد حتی اگر حق یا منفعتی در آن به دیگری داشته باشدمتهم به ربودن مال محکوم نخواهد شد.
 • ربودن عین مال رهنی و مال مورد اجاره مصداق این جرم نمی باشد.
 • هرگاه احدی از شرکا بیش از سهم خود را برباید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد مستوجب حد خواهد بود.

شرایط سرقت مستوجب حد:

 1. مالیت داشتن
 2. در حرز بودن
 3. هتک حرز محقق شود
 4. سارق مال را از حرز خارج نماید
 5. مخفیانه بودن هتک حرز
 6. ارزش مال مسروقه باید بیش از چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
 7. مال مسروقه از اموال دولتی یا وقفی نباشد.
 8. نبودن رابطه ابوت
 9. در زمان قحطی نبودن
 10. شکایت نزدمراجع قضایی
 11. عدو رضایت شاکی
 12. مال مسروق قبل از ربودن تحت ید مالک قرار نگیرد.
 13. مال مسروق قبل از اثبات به مالکیت سارق در نیاید.

نکته:

 • ربودن اسناد دارای ارزش اعتباری اگر به حد نصاب نرسد حدی محسوب نخواهد شد. چرا که اسناد عادی مانند چک و سفته در بازار فی نفسه ارزشی نداشته و ارزششان ذاتی نمی باشد.
 • مال مسروق از اموال غصب شده نباشد.

توجه:

مطابق ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد سارق در صورتی مسئولیت دارد که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

مجازات جرم سرقت:

 1. ماده ۶۵۶قانون مجازات اسلامی
 2. ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی
 3. ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی