جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

افزایش

افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

همه شرکت ها در دوران حیات خود می توانند تغییراتی در سرمایه خود لحاظ کنند و بنا به ضرورت تصمیمات اعضا سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش دهند.

افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه همان طور که از نام آن برمی آید به معنای بالا بردن سرمایه ی سهامداران و شرکت است.

افزایش سرمایه موجب میشود مسئولیت صاحبان در مقابل دیون شرکت افزایش پیدا کند.

شرکت ها به دو دلیل اقدام به افزایش سرمایه میکنند:

1-شرکت ها به دلیل بهره مند شدن از مزایا افزایش سرمایه میدهند.

2-هنگامی که شرکتی سرمایه بیشتری داشته باشد، شرکت های دیگر ارزش و اعتبار بیشتری برای آن قائل میشوند.

افزایش سرمایه به دو شیوه امکان پذیر است:

1-افزایش مبلغ اسمی: افزایش مبلغ اسمی به این صورت است که مثلا مبلغ هر سهم را از 500 تومان به 100 تومان افزایش میدهند.

2-صدور سهام جدید: در این روش شرکت ها شروع به صدور تعداد بیشتری سهام میکنند.

به طور مثال اگر بخواهند به اندازه 400 میلیون تومان افزایش سرمایه بدهند معادل 400 میلیون سهام صادرر میکنند.

در چنین روش هایی اولویت برای خرید سهام جدید با سهامداران شرکت است مگر در مواردی که حق تقدم در خرید از سهامداران سلب شود.

در چنین روشی مبلغ اسمی سهم بدون هیچ گونه تغییری باقی می ماند.

مطابق ماده 165 قانون تجارت یکی از شرایط لازم برای افزایش سرمایه تادیه تمام سرمایه قبلی شرکت است.

افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام

طبق ماده 94 قانون تجارت هیچ کدام از مجامع نمی توانند باعث افزایش تعهدات سهامداران شوند.

اگر بنا باشد با افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام به تعهدات سهامداران افزوده شود کلیه سهامداران باید در مجمع عمومی فوق العاده حاضر شده و به این امر رای دهند.

همچنین لازم به ذکر است اگر افزایش سرمایه باعث افزایش تعهدات سهامداران نشود نیازی به اتفاق آرا نیست و با حضور دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی افزایش سرمایه تصویب میشود.

تادیه مبلغ اسمی سهام

اگر یک شرکت بخواهد سرمایه خود را از طریق انتشار سهام جدید افزایش دهد باید مبلغ اسمی سهام جدید را تادیه کند.

پرداخت سهام جدید از 4 راه امکان پذیر است:

الف)پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد

ب)تبدیل مطالبات نقدی حال شده

ج)انتقال سود تقسیم نشده و اندوخته اختیاری و اضافه ارزش سهم

د)اوراق مشارکت قابل تبدیل با سهام

پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد

پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقدینگی یکی از راه های افزایش نقدینگی شرکت میشود.

در شرکت های از نوع شرکت سهامی عام در زمان افزایش سرمایه پرداختی غیر از پرداخت نقدی امکان پذیر نمی باشد.

لکن در شرکت های سهامی عام در زمان افزایش سرمایه پرداختی غیر از پرداخت نقدی امکان پذیر نمی باشد.

لکن در شرکت های سهامی خاص افزایش سرمایه غیر از پرداخت نقدی نیز امکان پذیر است.

 مراحل افزایش سرمایه

طبق ماده 161 قانون تجارت افزایش سرمایه با موافقت دو سوم آرای حاضر مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

افزایش سرمایه بعد از پیشنهاد هیات مدیره و قرائت گزارش بازرس یا بازرسان به تصویب میرسد.

در پیشنهاد هیات مدیره 2 مورد باید رعایت شود:

1-توصیه لزوم افزایش سرمایه

2-گزارش درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان شرکت

هیات مدیره در هر نوبت بعد از عملی ساختن افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف یکماه مبلغ سرمایه درج شده در اساس نامه را اصلاح کند.

ضمنا مراتب مذکور باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا مراتب برای اطلاع عموم آگهی شود.

در شرکت سهامی خاص بعد از آنکه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را به تصویب رساند مراتب از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع صاحبان سهام میرسد.

در شرکت های سهامی خاص برخلاف سهامی عام فقط سهامداران میتوانند در پذیره نویسی شرکت کنند.

در شرکت های سهامی عام مطابق ماده 170 قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده گواهینامه خرید سهام را از طرف شرکت صادر میکند.

برای افرادی که صاحب سهام بی نام هستند مطابق آگهی منتشر شده در روزنامه شرکت یک مهلت 20 روزه ای داد ه میشود تا به مراکز مربوطه مراجعه کنند و گواهینامه خرید سهام جدید را دریافت میکنند.

موارد مندرج در آگهی افزایش سرمایه

1-مبلغ افزایش سرمایه

2-مبلغ اسمی سهام جدید

3-اضافه ارزش سهم

4-تعداد سهام دارای حق تقدم

5-مهلت پذیره نویسی

6-نحوه ی پرداخت

7-مزایای حاضر سهام

مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه

1-طرح اعلامیه پذیره نویسی در خصوص سهام جدید

2-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.

لزوم ثبت افزایش سرمایه

چنانچه از تاریخ تسلیم اعلامیه پذیره نویسی 9 ماه بگذرد و افزایش سرمایه ثبت نشود پذیره نویسان سهام جدید میتوانند از مرجع ثبت شرکت ها گواهینامه ای دایر بر عدم ثبت افزایش سرمایه دریافت کنند.

در مرحله بعدی پذیره نویسان  گواهینامه صادر شده را به بانک برده و وجوهی را که بابت پذیره نویسی پرداخته اند پس میگیرند.

لازم به ذکر است در ضمن افزایش سرمایه تعهد سرمایه برخلاف زمان تاسیس منتفی است و کلیه مبالغ به شرح ذیل پرداخت میگردد:

1-از طریق بالا بردن مبلغ اسمی: کلیه مبلغ افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت گردد.

2-از طریق صدور سهام جدید: کلیه افزایش سرمایه نقدا پرداخته یا تهاتر میشود.

کاهش سرمایه

کاهش سرمایه همان طور که از نام آن مشخص است به معنای پایین آوردن سرمایه اسمی شرکت است.

کاهش سرمایه دو نوع است:

1-کاهش سرمایه اجباری: طبق ماده 141 قانون تجارت اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیئت مدیره مکلف میشود فورا مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید.

در جلسه مذکور موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور واقع میشود.

چنان چه مجمع به انحلال شرکت رای ندهد باید در همان جلسه و رعایت ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت به ملغ سرمایه ای که موجود است کاهش پیدا کند.

در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی نفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.

اگر شرکت بیش از نیمی از سرمایه خود را از دست بدهد ملزم به کاهش اجباری سرمایه میشود.

2-کاهش سرمایه اختیاری: شرکت میتواند در مجمع عمومی فوق العاده سرمایه خود را از 600 میلیون تومان به 300 میلیون تومان کاهش دهد.

در کاهش اختیاری سرمایه میزان مسئولیت صاحبان سهام کم میشود و امکان اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه توسط شرکا وجود دارد.

این امر در حالی است که امکان اعتراض نسبت به کاهش اجباری سرمایه وحود ندارد.

مراحل کاهش سرمایه

1-با پیشنهاد هیات مدیره آغاز میشود.

2-با قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تداوم می یابد.

3-به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میرسد.

پیشنهاد هیات مدیره 45 روز زودتر از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید در اختیار بازرسان قرار گیرد.

چنان چه  مجمع فوق العاده کاهش سرمایه را تصویب کند مراتب توسط هیات مدیره ظرف یکماه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و روزنامه رسمی آگهی میشود.

در مراتب آگهی روزنامه همه افراد از تصمیم کاهش سرمایه شرکت باخبر میشوند.

اگر شخصی از طلبکاران به این تصمیم اعتراض کند از کاهش سرمایه جلوگیری میشود.

شرایط لازم برای کاهش سرمایه

1-تساوی صاحبان سهام

2-رعایت حداقل سرمایه مقرر قانونی

3-رعایت حقوق طلبکاران

موسسه حقوقی کردار نیک در خدمت شماست!

جهت مشاوره برای پرونده های حقوقی، خانواده، کیفری، ملکی، داوری، ثبت و انحلال شرکت و قانون کار با ما تماس بگیرید: 88943662 - 88931969
مشاوره حقوقی
مشاوره تلفنی
موسسه حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا