جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

طلاق یک طرفه زوجه

طلاق یک طرفه زوجه

طلاق به معنای جدایی زوجین از یکدیگر است.

راحت ترین و کوتاه ترین راه برای طلاق، طلاق توافقی است.

طلاق یک طرفه زوجه

طلاق شرایط و راه های گوناگونی دارد:

1-طلاق توافقی

2-طلاق از طرف زوج

3-طلاق از طرف زوجه

 

طلاق توافقی

راحت ترین و کوتاه ترین راه برای طلاق، طلاق توافقی است.

در این نوع از طلاق زوجین باید درباره تمام موارد با یکدیگر توافق کنند از  میزان مهریه گرفته تا حضانت فرزندان.

طلاق از طرف زوج

در قانون ایران حق طلاق به مرد داده شده است.

یعنی مرد هر زمان که بخواهد میتواند با رعایت موارد قانونی زوجه را طلاق دهد.

مرد در صورتی میتواند زن را طلاق دهد که مهریه و تمام حق و حقوق قانونی وی را پرداخت کرده باشد.

لکن سخت ترین نوع طلاق، طلاق از طرف زوجه بدون رضایت زوج است.

زوجه تنها در صورتی میتواند طلاق بگیرد که ادله کافی مبنی بر بی صلاحیتی شوهرش به دادگاه بدهد.

داشتن اطلاعات کافی در این زمینه بسیار مهم است زیرا یک اشتباه کوچک میتواند همه مراحل را بهم بریزد.

در صورتی که مرد شروط دوازده گانه سند ازدواج را پذیرفته باشد و به آن عمل نکند زن میتواند با استفاده از عدم رعایت شروط طلاق بگیرد.

به طور مثال در شروط دوازده گانه ازدواج به مرد حق ازدواج داده نمیشود لکن اگر وی این کار را کند باعث حق بطلان برای زن میشود.

اعتیاد، کتک زدن زن، عدم پرداخت نفقه از موارد دیگری است که به زن اجازه طلاق میدهد.

<<به طور کل باید گفت هر مسئله ای که موجب عسر و حرج زن باشد برای وی حق طلاق ایجاد میکند.>>

در صورتی که زن بتواند یکی از موارد عسر و حرج خود را به دادگاه اثبات کند میتواند مهریه خود را نیز دریافت کند.

گاهی مواردی وجود دارد که زوج بعضی از این شروط را هنگام عقد قبول نمیکند در این صورت زن نمیتواند از آن استفاده کند.

طلاق گرفتن زوجه در دوران عقد بسیار دشوارتر است زیرا در این شرایط هنوز زندگی مشترک شکل نگرفته است.

وقتی زوجین در حال زندگی مشترک با یکدیگر نباشند اثبات عسر و حرج از طرف زوجه مشکل تر است.

لکن باید گفت زن در دوران عقد نیز میتواند با استناد به یکی از شروط دوازده گانه یا موارد عسر و حرج دادخواست طلاق دهد هرچند سخت پذیرفته شود.

یک مورد دیگر نیز وجود داردکه زن بتواند یک طرفه دادخواست طلاق بدهد و آن داشتن حق وکالت است.

حق وکالت یا همان حق طلاق سندی است که به موجب آن به زن رضایت داده شده هر زمان که خواست اقدام به طلاق نماید.

بنا به دلایل ظریف بسیار به وجود آمده در طلاق از طرف زوجه بهتر است که برای این کار حتما از وکیل و مشاور بهره بگیرد.

 

طلاق از طرف زوجه

مراحل شروع طلاق از طرف زوجه

زوجه برای شروع و ثبت طلاق در ابتدا باید از دفتر خدمات الکترونیک آغاز کند.

برخی از افراد به اشتباه فکر میکنند برای شروع هر کاری باید مستقیما به خود دادگاه مراجعه کنند.

در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک باعث سرعت بخشی به کار شده اند.

دادخواست طلاق ابتدا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شده و سپس به دادگاه خانواده ارجاع میشود.

بعد از ثبت طلاق در دفاتر خدمات قضایی و اعلام وقت رسیدگی دادگاه بدوی رسیدگی کننده به طلاق تشکیل میشود.

به طور مثال زن میتواند در صورتی که شوهرش نفقه نمی پردازد در ازای بذل یک سکه از مهریه خود دادخواست طلاق دهد.

بعد از صدور رای دادگاه بدوی در صورتی که زوج به رای صادره اعتراض کند پرونده به داد گاه تجدیدنظر ارجاع میشود.

در صورتی که به رای دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض شود پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع میگردد.

تمام این مراحل از شروع طلاق تا پایان آن ممکن است یک سال و یا بیشتر هم طول بکشد.

آیا زن میتواند در طلاق یک طرفه مهریه دریافت نماید؟

برای پاسخ به چنین سوالاتی باید گفت زن در ابتدا حق طلاق ندارد.

در شرایطی که زن توانسته باشد عسر و حرج خود را به اثبات برساند مهریه خود را نیز میتواند دریافت کند.

به طور کلی باید گفت دریافت مهریه و طلاق برای زن زمانی ممکن است که وی یک دلیل محکمه پسند به دادگاه تقدیم کرده باشد.

بذل مهریه چیست؟

همان طور که مشخص است بذل به معنای بخشیدن است.

بذل مهریه معنای بخشیدن مهریه میدهد.

یکی از باورهای غلط در جامعه ما این است که به زنان گفته میشود فقط در صورت بخشیدن مهریه میتوانند طلاق بگیرند.

این موضوع نادرست است چرا که زن در صورت داشتن دلیل محکمه پسند با دریافت مهریه میتواند طلاق بگیرد.

چهار راه که زن میتواند با استناد به آن طلاق بگیرد:

1-عدم پرداخت نفقه توسط شوهر

در صورتی که مرد توانایی پرداخت نفقه نداشته باشد و یا از پرداخت آن خودداری کند زن میتواند مراتب را به دادگاه اعلام کند.

در این صورت حاکم شوهر را به پرداخت نفقه الزام و میزان آن را نیز مشخص میکند.

در مراتب بعدی اگر باز هم شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند دادگاه حکم طلاق را صادر میکند.

چنانچه زوج باز هم حاضر به طلاق نشود دادگاه اقدام به طلاق نموده و سند طلاق را امضا میکند.

2-عسر و حرج

در صورتی که به دادگاه اثبات شود زن در مشقت بسیاری است در حدی که ادامه زندگی برای وی ممکن نیست به درخواست زوجه،زوج را وادار به طلاق میکند.

و اگر زوج حاضر به طلاق نشود قاضی به عنوان نماینده طلاق را انجام میدهد.

برخی از موارد عسر و حرج عبارتند از:

الف)ترک زندگی توسط شوهر به مدت شش ماه مداوم

ب)اعتیاد زوج به موادمخدر الکلی

پ)محکوم بودن زوج به حبس از 5 سال تا بیشتر

ج)ضرب و شتم

د)مبتلا شدن زوج به یکی از بیماری های صعب العلاج

3-مفقودالاثری زوج بیش از چهارسال

هرگاه زوج بیش از چهارسال از همسرش خبر نداشته باشد میتواند دادخواست طلاق دهد.

در چنین شرایطی زوجه باید در یکی ازروزنامه های محلی و یک روزنامه کثیرالانتشار تهران آگهی دهد.

آگهی باید سه دفعه متوالی پشت سر هم و به فاصله یک ماه چاپ شود.

در این روزنامه ها باید از کسانی که از زوج اطلاعی دارند خواسته شود تا به دادگاه اطلاع رسانی کنند.

در صورتی که یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی بگذرد و خبری از زوج نشود دادگاه حکم طلاق را صادر میکند.

4-عدم رعایت شروط دوازده گانه نیز یکی دیگر از مواردی است که به زوجه حق طلاق میدهد.

۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.

۲- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

۳- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

۸- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

۹- محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد..تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون

۱۰-  در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

۱۱- در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

موسسه حقوقی کردار نیک در خدمت شماست!

جهت مشاوره برای پرونده های حقوقی، خانواده، کیفری، ملکی، داوری، ثبت و انحلال شرکت و قانون کار با ما تماس بگیرید: 88943662 - 88931969
مشاوره حقوقی
مشاوره تلفنی
موسسه حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا