جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

سهم الارث دختر

سهم الارث دختر

در صورتی که پدر و مادر فرزندان متعددی نداشته باشند و تنها فرزند آنان یک دختر باشد در صورتی که پدربزرگ و مادربزرگ هم در قید حیات نباشند تمام ترکه پدر و مادر به تنها دختر آنان میرسد.

سهم الارث دختر

ارث چیست ؟

ارث در لغت به معنای آن چیزی است که از متوفی(مرده) به وارثان وی میرسد.

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران شرایط ارث بردن تعریف و طبقه بندی شده است و به این نحو نیست که هر کس از اموال شخص مرده هر آنچه دوست داشت بردارد.

چه کسانی ارث میبرند؟

 مطابق قانون ارث بردن بسته به قرابت افراد با شخص متوفی است.

قرابت نسبی: قرابتی است که با تولد ایجاد میشود و با رابطه خونی افراد دخیل است.

مثل رابطه بین فرزند با پدر و مادر ، خواهر و برادر، خواهرزاده و برادرزاده و ...

طبقات قرابت نسبی طبق ماده 1032 قانون مدنی به شرح ذیل است :

طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.

طبقه سوم : اعمام و عمات ( عموها و عمه ها ) و اخوال و خالات و دایی ها و خاله ها و اولاد آن ها.

در این طبقات در صورتی که طبقه اول زنده باشند طبقات بعدی را از ارث محروم میکنند و هم چنین طبقات دوم ، طبقات سوم را از ارث محروم میکنند.

قرابت سببی : مطابق ماده 1033 قانون مدنی هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت. بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر و شوهر یک زن از اقربای درجه دوم آن زن خواهند بود.

فرض برها در ارث چه کسانی هستند؟

مطابق ماده 899 قانون مدنی اشخاصی که یک دوم از اموال میت را به ارث میبرند:

1- شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد.

2-دختر، اگر فرزند منحصر باشد.

3-خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

مطابق ماده 900 قانون مدنی اشخاصی که یک چهارم ارث میبرند به شرح ذیل میباشند:

1-شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد.

2-زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

مطابق ماده 902 قانون مدنی اشخاصی که دو سوم اموال را به ارث میبرند:

1-دو دختر و بیشتر ، در صورت نبودن اولاد ذکور.

2- دو خواهرابوینی و یا ابی ، تنها با نبودن برادر.

مطابق ماده 903 قانون مدنی کسانی که یک سوم از ترکه را به ارث میبرند:

1-مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.

2- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

مطابق ماده 904قانون مدنی اشخاص ذیل یک ششم ارث میبرند:

1- پدرو مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

موانع تحقق ارث

موانعی که در قانون مدنی از آن ها به عنوان موانع ارث عبارتند از:

کفر: هیچ فرد کافری از هیچ مسلمانی ارث نمی برد یعنی در صورتی که فرزندان پدر و مادر مسلمانی کافر شوند دیگر از پدر و مادر مسلمان ارث نمیبرند.

لعان: مطابق ماده 882 قانون مدنی در صورتی که مردی به همسرش نسبت زنا بدهد و فرزندی را که شرعا ملحق به اوست انکار کند بین زوجین حرمت ابدی ایجاد شده و زوجین از یککدیگر ارث نمیبرند. همچنین فرزندی هم که مورد انکار واقع شده از پدر ارث نمیبرد و پدر هم از وی ارث نمیبرد.

زنا: فرزندی که از زنا متولد شده باشد از پدر و مادر ارث نمیبرد.

قتل: کشتن عمدی کسی باعث عدم ارث بری از وی خواهد شد به عبارتی قاتل از مقتول ارث نمیبرد.

ارث بردن فرزندان از پدر و مادر :

در شریعت اسلام فرزند پسر دو برابر دختر ارث میبرد و این بنا به دلایلی است که اسلام بر دوش مردان گذاشته است مانند وظیفه نگهداری از پدر و مادر در ایام پیری و یا تقبل هزینه های فوت آنان.

سهم الارث تک دختر خانواده

در صورتی که پدر و مادر فرزندان متعددی نداشته باشند و تنها فرزند آنان یک دختر باشد در صورتی که پدربزرگ و مادربزرگ هم در قید حیات نباشند تمام ترکه پدر و مادر به تنها دختر آنان میرسد.

سهم الارث دختر در صورت داشتن برادر

طبق ماده 918 اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی باشند یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم میشود و هم چنین خواهر ابوینی در صورتی که تک باشد یک دوم ارث میبرد.

سهم الارث دختر از متوفی

اگر دختر تنها وارث متوفی باشد همه ترکه به او میرسد.

اگر چندین دختر وارث متوفی باشند بنا به دلیل یکسان بودن جنسیت ارث بین آن ها مساوی تقسیم میشود.

در صورتی که تنها وارث متوفی تک دختر و پدر و مادرش باشند یک ششم از ترکه به پدر، یک ششم به مادر و سه ششم آن به دختر تعلق می گیرد و باقی مانده که یک ششم است تقسیم بر پنج میشود و یک پنجم به پدر ، یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق میگیرد .

موسسه حقوقی کردار نیک در خدمت شماست!

جهت مشاوره برای پرونده های حقوقی، خانواده، کیفری، ملکی، داوری، ثبت و انحلال شرکت و قانون کار با ما تماس بگیرید: 88943662 / 88931969-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا