الکسا

صفحه اصلی مقالات
هیچ تصویری یافت نشد

رباخواری و جرم آن

ربا که در عرف و عامه به آن سود ، نزول ، بهره و … هم گفته می شود بدین گونه است که شخص...