جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

شرب خمر

شرب خمر

شرب خمر از دو اصطلاح تشکیل شده است.
شرب: به معنای نوشیدن است.
خمر: به معنای مایعی که باعث مستی میشود.
شرب خمر به معنای لغوی نوشیدن مایع مست کننده است.
لکن در اصطلاح همان"مستی"شناخته میشود.

شرب خمر - مصرف الکل - مجازات مصرف الکل

طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی: خوردن مواد مست کننده در هر اندازه که باشد باعث حد است.

قاعده درء چیست؟

در قانون اصل بر بیگناهی افراد است مگر در واردی که خلاف آن ثابت شود.

قاعده درء بر این موضوع تاکید دارد.

یعنی چنان چه قاضی شک داشته باشد که فردی مست است یا نه اصل را بر عدم مستی وی میگذارد.

رانندگی در حالت مستی

برخی از افراد بر این باور هستند که نداشتن حالت طبیعی مانع از انتساب جرم به آن ها است.

اما باید گفته شود چنین تصوری غلط است و رانندگی در حالت مستی دو جرم شمرده میشود:

الف)جرم شرب خمر که موجب حد است.

ب)جرم تشدید در مجازات رانندگی.

شخصی که در حالت مستی اقدام به رانندگی میکند مجازات وی به شرح ذیل است.

1-دو میلیون ریال جریمه نقدی

2-ضبط شدن گواهینامه وی به مدت شش ماه

این مجازات در صورتی است که رانندگی منجر به تصادف نشده باشد لکن در صورت تصادف،شخص به پرداخت صدمه های غیرعمدی نیز محکوم میشود.

روش پلیس راهنمایی و رانندگی برای شناسایی افرادی که مواد مسکر مصرف کرده اند چیست؟

روش های پلیس برای تشخیص مصرف مواد الکلی به شرح زیر است:

1-آزمایش خون

2-آزمایش ادرار

3-دستگاه تشخیص مشروبات الکلی

پلیس میتواند از افراد مشکوک به مستی بخواهد در دستگاه بدمند.

چنان چه مشخص شود الکل بدن آن ها زیاد است مجازات های ذکر شده را اعمال میکند.

آیا بیمه به رانندگی در مستی هم تعلق می گیرد؟

طبق ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث:چنان چه رانندگی در مستی اتفاق افتاده باشد بیمه گر مکلف است هزینه زیان دیده را پرداخت کند.

بیمه گر بعد از پرداخت هزینه زیان دیده می تواند هزینه را از شخص مقصر استرداد کند.

آیا بیمه به شخص مست هم تعلق می گیرد؟

باید گفت بیمه شخص ثالث موظف است خساراتی که به راننده و سرنشینان وارد می آید را پرداخت کند.

لکن این امر استثنائی نیز دارد:

 بیمه شخص ثالث در قبال فرد مست مسئولیتی ندارد.

بیمه شخص ثالث چند درصد از خسارات را از راننده مقصر دریافت میکند؟

طبق ماده 14 قانون قانون بیمه:

الف) در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه 5/2درصد از خسارت را باید پرداخت کند.

ب)در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب 5درصد از خسارت را باید پرداخت کند.

پ)در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب 10درصد را باید پرداخت کند.

بعد از بررسی مجازات های تعیین شده برای شرب خمر خوب است به عوارض الکل هم اشاره کنیم.

الکل ماده ای است که شرایط مطلوب ذهن را تغییر داده و از حالت طبیعی خارج میکند.

مصرف الکل در دراز مدت میتواند باعث وابستگی و اعتیاد شود.

الکل از طریق معده و روده جذب خون میشود.

بعد از گذشت 35 تا 45 دقیقه عوارض مستی در فرد به وجود می آید.

در کوتاه مدت نوشیدن الکل موجب مستی و خماری میشود.

در درازمدت نوشیدن آن به اکثر دستگاه های بدن صدمه میزند.

از عوارض عمده الکل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1-رفتارهای نامناسب

2-پرحرفی یا کم حرفی

3-بی ربط حرف زدن

4-گوشه گیری

5-پرخاشگری

6-اشکال در حافظه

7-عدم کنترل در راه رفتن

8-ناتوانی در انجام حرکات ظریف و دقیق

9-غدد درون ریز و گوارشی

10-التهاب کبد

11-نامتعادل کردن سطح خون

12-اختلال در دستگاه عصبی مرکزی

13-نگرانی و اضطراب

14-فشارخون

15-حالت تهوع

16-رعشه

17-اضطراب

18-تب

19-تشنج

20-عرق کردن مداوم

آیا ساخت مشروبات الکلی جرم است؟

همان طور که مصرف مشروبات الکلی جرم است قانون برای ساخت و خرید و فروش آن نیز جرم انگاری کرده است.

زیرا خرید و فروش و حمل مشروبات موجب دسترسی آسان همگان به آن میشود.

مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

هرکس اقدام به ساخت و فروش مشروبات الکلی بنماید به مجازات های ذیل محکوم میشود.

الف)شش ماه تا یک سال حبس

ب)هفتاد و چهار ضربه شلاق

پ)پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالا

حمل بیش از بیست لیتر مشروبات الکلی به وسیله خودرو:

طبق تبصره 1 ماده703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

حمل مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر به وسیله خودرو دو حالت دیگر نیز در پی دارد.

الف)در صورتی که مالک ومسیله نقلیه در جریان حمل مشروبات الکلی باشد آن وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط میشود.

ب)در صورتی که مالک بی اطلاع باشد حمل کننده مواد الکلی علاوه بر جرائم فوق الذکر به پرداخت جریمه ای معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم میشود.

مجازات تعلقی و غیرقابل تعلیق چیست؟

مجازات تعلیقی:

به آن دسته از جرائمی گفته می شود که دادگاه با توجه به برخی از شرایط میتواند حکم را یک تا پنج سال به تعلیق بیاندازد.

مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی قاضی میتواند در صورت وجود شرایط زیر اجرای مجازات را معلق کند.

1-وجود جهات تخفیف

طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف عبارتند از :

الف) گذشت شاكی یا مدعی خصوصی

ب- همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان ، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری

ج- كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم 

2-پیش بینی اصلاح مرتکب

3-جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

4-فقدان سابقه کیفری موثر

مجازات تعلیقی فقط شامل جرائم درجه سه تا هشت می شود و در مورد جرائم حدی،دیه و قصاص تعلیق امکان پذیر نیست.

جرائم غیرقابل تعلیق:

جرائم غیرقابل تعلیق شامل جرائم حدی، قصاص و دیه است.

در ماده 47 قانون مجازات اسلامی برخی از جرائم غیرقابل تعلیق به شرح ذیل عنوان شده است:

الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تاسسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات

ب – جرائم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی

پ – قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه ی دیگر ، جرائم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا 

ت – قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث – تعذیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی ، محاربه و افساد فی الارض

ج – جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال

همان طور که در مطالب بالا ذکر شد شرب خمر در دسته جرائم حدی است که تعلیق شامل آن نخواهد شد.

موسسه حقوقی کردار نیک در خدمت شماست!

جهت مشاوره برای پرونده های حقوقی، خانواده، کیفری، ملکی، داوری، ثبت و انحلال شرکت و قانون کار با ما تماس بگیرید: 88943662 / 88931969-021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا